HAKKIMIZDA

Antalya Diplomasi Forumu’yla, liderlerin, siyasetçilerin, öndegelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının her yıl biraraya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele almalarını sağlayacak; sorunlara çözüm önerileri getirecek bir diyalog platformu oluşturulması amaçlanmaktadır. Forum, bölgemizin ve tüm dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikirlerin, eğilimlerin oluşmasına, gündemin ve söylemin şekillendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Diplomasi, uluslararası ilişkilerde iletişim için kullanılan temel yöntemdir. Ancak, dijitalleşme, klasik diplomaside mevcut olan haberleşme ve etkileşim metodlarının köklü bir şekilde değiştirilmesine yol açmaktadır. Diplomasinin karşılaştığı bu sınamayla başa çıkmak için hem yapısal olarak hem de çalışma kültüründe değişim gerekmektedir.

Ana oturumlarda bu konuda seçkin konuşmacıların görüş ve düşünceleri ile önerilerini dinleme imkanı olacaktır.

Diğer taraftan, ana oturumun yanısıra düzenlenecek yan oturumlara katılacak seçkin konuşmacılar bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacaklardır.

HEDEF

“Dijital Çağda Diplomasi” temasıyla yapılacak bu ilk Forum’un ana oturumlarında konuşmacıların cevap arayacakları bazı sorular şunlardır:

 • Uluslararası sorunların çözümünde diplomasinin rolü nedir?
 • Teknolojik ilerlemelerin diplomasi üzerindeki etkisi nasıldır? Dijitalizasyonun klasik diplomasi uygulamaları üzerindeki etkileri nelerdir?
 • Dışişleri Bakanlıkları kamu diplomasisi ve insani diplomasi gibi alanlarda yeni iletişim yollarını nasıl uyguluyorlar?
 • Dijital gelişmeler, küresel olarak daha iyi fırsatlar yaratılması bakımından potansiyel oluşturmakta mıdır?
 • Forum bu konular üzerine odaklanırken;

  • Düşüncenin kalıplar içinde hapsolmamasına özen gösterilmesi; yaratıcı fikirlerin teşvik edilmesi suretiyle katma değer yaratılması amaçlanacaktır.
  • Doğru ve kesin bilgiye önem verilecek; ortak düşüncenin ve uzun vadeli bir vizyonun geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.
  • Yapıcı tartışmayı ve yeni düşünceleri teşvik ederek karşılaşılan ortak sınamalara çözüm yolları aranacaktır.

  YER

  “Antalya Diplomasi Forumu” için yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere evsahipliği yapan, barış ve kültür merkezi olarak temayüz eden, Akdeniz kıyısındaki güzel şehrimiz Antalya seçilmiştir.

  Akdeniz kıyısındaki bu güzel beldemiz, baharın başlangıcında sakin atmosferiyle Forum katılımcıları için, meseleleri muhakeme etmek, düşünmek ve panellerde, toplantılarda gerçekleşecek canlı tartışmalar sırasında ele almak için iyi bir imkan sunacaktır.